Danışma Hattı:+90 533 766 09 13

Başkanımızın Basın Açıklaması ANASAYFA Mardin Telkari Derneği Başkanımızın Basın Açıklaması

2015-12-31 - 11:51 / Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

~~Mardin Tüketici Koruma ve Bilgilendirme Başkanı ve Derneğimiz Proje Koordinatörü Musa Öztürk Mardin Belediyesinin Su Sayaçları ile ilgili bir basın bildirisi yayınladı. Başkanın açıklaması aynen şöyle;Mardin Büyükşehir Belediye’sine Çağrımızdır.

          5393 Sayılı Belediye Kanunu; Tanımlar başlığının altındaki 3 . Madde ‘de “ Bu Kanunun uygulanmasında;  Belediye belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, ………………… “ ifade eder.          5393 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.nci Maddesindeki Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar başlığı altındaki (r) fıkrası aynen; “ Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. “ denilmektedir.          Vatandaşın müşterek ihtiyacı olan Su’yu temin etmek ve bu hizmeti vermek mevcut Yasalar gereği gerek belediyelerin ve gerekse Büyükşehir Belediyesinin yükümlülükleri arasında bulunmaktadır.          Mardin merkezde Belediyenin Su Sayaçlarının değiştirilmesi gündemdedir. Bilindiği gibi bir önceki dönem Belediye Başkanlığı tarafından Mardin merkez ilçede su saçlarının elektronik (kartlı) sayaçlar ile değiştirilmesi uygulanmasına başlandı ve yaklaşık 3 yıldır da yeni binalar için zorunlu eski binalar içinde belirli bir süre verilerek değiştirilmişti. Bu değişim için o günkü piyasa fiyatı 25-40 TL. arasındaki mekanik sayaçlar değiştirilerek, Tüketicilerden 250 TL. alınarak kartlı sayaçlar takıldı. Bu vesileyle Tüketici açıkça mağdur edildi.          Aradan yaklaşık 3 yıllık bir zaman geçtikten sonra yeni Belediye Başkanlığı ise bu sayaçları tekrar uygulamadan kaldırarak eski uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmış, Apartman sakinlerine tebligatlar yapılmıştır. Yeni sayaçların bedeli ve takma ücreti Tüketiciye yükletilmektedir.           3 yıl zarfında iki defa sayaçların değiştirilerek ücretlerin Tüketiciye yükletilmesi büyük bir haksızlıktır ve Tüketiciyi mağdur etmektedir.           Tüketici Derneği olarak Sayın Belediye Başkanlarından talebimiz;  Tüketicinin Su ihtiyacının temini yukarıda belirtildiği gibi belediyelerin zorunlu hizmetleri arasındadır. Bu açık hükme rağmen, 3 yıl zarfında 2 defa Su Sayaçlarının Tüketicinin iradesi dışında değiştirilmesi büyük haksızlıktır. Tüketicilerin mağduriyetine sebep olan bu uygulamanın derhal durdurulmasını, Şayet Belediye için Sayaçların değiştirilmesi teknik olarak bir gereklilik ise sayaç ücretinin Tüketiciden değil Belediye’ce karşılanması gerekmektedir. Belediyeler kazanç yeri değil, hizmet yeridir. Tüketicinin bu mağduriyetinin giderilmesini Büyükşehir Belediyesinden acilen talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Musa Öztürk

Mardin Tüketici Koruma ve

Bilgilendirme Dernek Başkanı Yazdır
Diğer haberler